Hãy Cùng Chung Tay Xây Dựng Cộng Đồng Ma Vương, hãy kêu gọi thêm bạn vào chơi


MA VƯƠNG 2020 ĐẲNG CẤP MAP 140


TRANG CHỦ: http://sromavuong.com/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/sromavuong140/
⚔️ IP SEVER: 103.92.24.206 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 13H00' 25/08/2020
⚔️ Open Beta: Th7 13H00' Ngày 29/08/2020
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia
- Khóa Trade đêm từ 2h-8h sáng
- Job: 3 Thành Asia.
- Online 1h/5 silk yêu cầu lv 130.
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +16 Rate: +1-5 (100%) 5-16 (Có Ghi Tại BMM)
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1: 300k VND ,5.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top1
- Tốp 2: 200k VND ,4.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top2
- Tốp 3: 100k VND ,3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top3
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

+ 1 SÉT SUN D13 +9
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop)
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: http://sromavuong.com/#napthe

════════════════════════════════